Strona główna

Dworek Seniora jest to urokliwy pensjonat przygotowany z myślą o goszczeniu starszych wiekiem podopiecznych, wymagających troskliwej opieki całodobowej lub tylko krótkoterminowej. Przytulne miejsce dla siebie znajdują tutaj zarówno osoby, które ze względu na swój podeszły wiek, przebyte choroby lub posiadane schorzenia nie są w stanie funkcjonować bez pomocy osoby trzeciej jak i ci, którzy dochodzą do siebie po operacjach szpitalnych lub potrzebują opieki w czasie krótkiego wyjazdu swoich pełnoetatowych opiekunów.