Codzienne bloki zajęciowe

Osobom znajdującym się pod naszą opieką gwarantujemy dostosowane do ich zdrowia bloki zajęciowe, obejmujące między innymi masaże, usprawnienie ruchowe, leczenie farmakologiczne, zajęcia manualne, badania diagnostyczne, a także kompleksową opiekę psychologiczną i duchową.