Wizyty duszpasterskie

Dbając o potrzeby duchowe tych rezydentów, którzy przywiązują ogromną wagę do spraw religii, zapewniamy regularne wizyty duszpasterskie w ośrodku.