Zapewnienie niezbędnych lekarstw

Cena, którą płaci się za pobyt w naszej placówce, obejmuje między innymi podstawowy pakiet lekarstw, który został zatwierdzony przy przyjęciu podopiecznego do ośrodka, oraz koniecznie dla poprawy zdrowia zabiegi rehabilitacyjne.